Wat is het?

De Energiestrijd is een ‘wedstrijd’ waarbij zorghuizen in het stookseizoen zoveel mogelijk energieverspilling proberen te voorkomen. Op een leuke manier én met behoud van comfort. Zorgpersoneel, bewoners, familie en het management dragen allemaal hun steentje bij. Zo leiden bewustwording, gedragsverandering en verfijning van de collectieve technische installaties tot een blijvende besparing op de energierekening. 

Inmiddels hebben al meer dan 70 zorghuizen meegedaan en zien we een gemiddelde besparing van €10.000 – €12.000 per winter per zorghuis.

Techniek én gedrag
Veel zorghuizen zetten om te verduurzamen in op nieuwe technieken. Dit is een hele goede eerste stap, maar op zichzelf niet genoeg. Het succes van deze nieuwe technieken wordt namelijk in grote mate beïnvloed door gedrag. Wij weten dan ook uit ervaring dat bewustwording en gedragsverandering, zowel bij personeel als bij bewoners en bezoekers, heel belangrijk zijn om energie te kunnen besparen. Dat helpt om nieuwe technieken effectiever toe te passen en dat zie je in de resultaten terug. Dat is de kracht van de Energiestrijd.

Planning

September 2020 – Muziektour & inschrijven
Tijdens de Muziektour 2020 zullen Syb van der Ploeg, Leoni Jansen en Jeroen Kramer dit jaar een aantal zorghuizen vullen met muziek en gezelligheid! De Muziektour wordt georganiseerd om meer aandacht te geven aan de Energiestrijd ’20-’21 en om zorghuizen te inspireren om deel te nemen.

Oktober 2020 – inschrijven
Tot en met 16 oktober 2020 kunnen zorghuizen zich aanmelden. 

November 2020 – Technische schouw & strijdplan
Alle deelnemende zorghuizen maken kennis met Urgenda. De technische schouw wordt ingepland en er wordt een strijdplan gemaakt en alle bewoners worden geïnformeerd over de Energiestrijd. 

16 december 2020 t/m 16 maart 2021 – Energiestrijd competitie
Competitieperiode. De aftrap kan bijvoorbeeld in de vorm van een energiebingo, aangeleverde energiequiz of energieke kerstborrel.

Maart 2021 – Het Lentebal
Het zorghuis dat de Energiestrijd ’20 – ’21 wint, ontvangt een geheel verzorgd Lentebal met o.a. een optreden van Het Danspaleis.

Technische Schouw & Strijdplan

Voordat de competitie van start gaat wordt er samen met de technische dienst en technische professionals van Urgenda op locatie gekeken hoe er in ieder zorghuis bespaard kan worden.

Daarnaast maakt ieder zorghuis een eigen strijdplan. Hierin wordt beschreven wat het zorghuis als doel heeft en hoe zij denkt dit te gaan bereiken.

Aan de slag!

Teamvorming & Materiaal

Energiecaptains
Wij adviseren een team van ongeveer vijf Energiecaptains samen te stellen die activiteiten organiseren, informeren en vooral met enthousiasme het gedachtegoed van de Energiestrijd uitdragen!

Uit onze ervaring bestaat een energieteam doorgaans uit de volgende personen: iemand vanuit de technische dienst/facilitair; een communicatiepersoon; een locatiemanager; een activiteitenbegeleider/ welzijnscoördinator; een zorgverlener of iemand uit de cliëntenraad.

Ambassadeurs
Actieve bewoners kunnen vernoemd worden tot Energie-ambassadeurs. Zij kunnen meehelpen om andere bewoners te enthousiasmeren, informeren en kunnen meedenken met het organiseren van activiteiten.

Materiaal
Energiestrijd heeft verschillende materialen ontwikkeld zoals een energiebingo, energiequiz en kruiswoordpuzzels. Daarnaast leveren we posters mee met concrete tips. Deze kunnen in het zorghuis worden opgehangen. Bij nieuwe ideeën helpen wij graag mee! 

Competitie & Het Lentebal!

De deelnemende zorghuizen strijden tegen elkaar om zo veel mogelijk energie te besparen. Wekelijks wordt ‘het klassement’ gecommuniceerd en ook per zorghuis medegedeeld hoeveel gas en elektra bespaard is. Dit wordt omgerekend in euro’s en CO₂-uitstoot. De besparingen worden uitgedrukt in percentages en gecorrigeerd naar graaddagen* zodat het een eerlijke onderlinge strijd is en ieder zorghuis een eigen referentie heeft en als het ware ook de competitie met zichzelf aangaat. De besparingen worden zichtbaar gemaakt bij de entree van het zorghuis om zo de competitie levendig te houden. Hiervoor hebben wij materiaal aanwezig.

Er kan er natuurlijk maar een de winnaar zijn! Deze winnaar ontvangt een geheel verzorgd Lentebal door het Danspaleis. Een feest om niet te vergeten. Waar met trots gedanst en gesjanst mag worden. 

*Een graaddag is een rekeneenheid om de (variërende) temperatuur op een eenvoudige manier mee te kunnen nemen in berekeningen, met name in berekeningen over energieverbruik. Een graaddag is relatief ten opzichte van een referentietemperatuur, meestal die waarbij geen verwarming meer nodig is (typisch 18 graden Celsius).

Concrete resultaten

  • Tot wel 25% energiebesparing per zorghuis. Dit levert een besparing op van +/- 10.000 euro in slechts drie maanden tijd.
  • Concrete invulling verduurzamingsopgave en Green Deal Zorg.
  • Ook na de drie maanden structurele energiebesparing
  • Een positieve uitstraling door dit project dat duurzaam energie bespaart. 
  • Positieve media aandacht voor het zorghuis/zorgorganisatie. Zowel landelijk als in uw eigen regio.

Kosten

Om mee te doen aan de Energiestrijd vraagt Urgenda een voorinvestering van €4.000,- ex. BTW per zorghuis. De eerste 40 ingeschreven deelnemers kunnen dit jaar d.m.v. een bijdrage van de overheid in de vorm van een voucher – die door Urgenda wordt verstrekt – aanspraak maken op €2.500 korting. In dat geval bedraagt de eigen bijdrage nog slechts €1.500 ex. BTW per zorghuis.De resultaten laten zien dat de voorinvestering vaak al in januari is terugverdiend.